Bìa gắn bloc công nghệ LAMINA

  • Bìa gắn bloc công nghệ Lamina
  • Bằng gỗ dày 5mm hoặc 10mm
  • Kích thước: 40cm x 60cm
Danh mục: