Bìa đại dán nổi

BÌA ĐẠI – CHỮ 3D DÁN NỔI TỰ CHỌN

  • Size: 40cm x 60cm (15.7 x 23.6 inch)
  • In côn nghệ Metalize 3D – Chiết quang toàn phần
Danh mục: