Lò xo mini gắn bloc

LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC – DÁN CHỮ 3D

  • Size: 30cm x 60cm (11.8 x 23.6 inch)
  • In công nghệ Metalize, Chiết Quang

GẮN ĐƯỢC CÁC LOẠI BLOC:

  • Bloc Đại Đặc Biệt: 16 x 24cm
  • Bloc Đại: 14.5 x 20.5cm
  • Bloc Đại Lỡ: 12 x 18cm