Bìa cao cấp khung đại gắn bloc

CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Kích thước: 41.5 x 70 cm (16.34 x 27.56 inch)
  • Công nghệ in Metalize 7 màu, Chiết quang
Danh mục: