Bìa bloc bóng kính công nghệ LAMINA

Kích thước: 35 x 68cm

  • Gắn bloc cực đại: 25 x 35cm

Kích thước: 31 x 62cm gắn bloc:

  • Bloc siêu đại: 20 x 30cm
  • Bloc đại đặc biệt: 16 x 24cm
  • Bloc size: 14.5 x 20.5cm
Danh mục: