Chốt hợp đồng

Nhân viên thiết kế sẽ xử lý những yêu cầu của khách hàng bằng phần mềm sau đó gửi lại cho khách hàng xem xét và chỉnh sửa. Sau khi chốt mẫu, khách hàng sẽ cọc trước 50% giá trị đơn hàng và tiến tới làm hợp đồng thỏa thuận bao gồm mẫu mã, số lượng đơn hàng, thời hạn giao hàng,…

Trả lời