Giao hàng

Khi tiếp nhận đơn hàng hoàn thiện từ bộ phận sản xuất, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ kiểm hàng và vận chuyển tới địa chỉ của khách hàng. Sau khi cùng khách hàng kiểm tra một lần cuối cùng, khách hàng thanh toán và kết thúc hợp đồng.

Trả lời